30 Korrik, 2018

Mjetet e mbledhura për popullatën e prekur në Athinë, Greqi

Zjarret që goditën Greqinë në Athinë shkaktuan dëme të mëdha materiale për popullatën, por për fat të keq edhe jetë njerëzore.

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë është duke e monitoruar vazhdimisht situatën dhe do të veprojë sipas udhëzimeve të marra nga Federata Ndërkombëtare e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe.

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë menjëherë i’u bashkua aksionit për të ndihmuar popullatën e prekur.

Deri më 30 korrik 2018 mjete të dhuruara për të ndihmuar popullatën e prekur nga zjarret në Athinë, Greqi janë:

Donacione në numrat e telefonit

070/075/077 143 400

Mjete në denarë

Т – Mobile

94.000

VIP

58.800

Gjithsej mjete nga telefonat

152.800

 

Donacione në llogarinë e Fondit për solidaritet të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë

 

Gjithsej mjete nga subjekte juridike dhe qytetarë

3.082.250

 

Gjithsej mjete të donuara

 

3.235.050

Subjektet juridike dhe qytetarët mund të përfshihen në sigurimin e ndihmave financiare në:

  • Llogarinë e Fondit për solidaritet të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë:

300000001327966, numri tatimor 4030984271620 AD Banka Komercijale me titull: Ndihmë për popullatën e prekur në Athinë.

  • Poashtu edhe të donohen 100 denarë me thirrje në numrat e telefonit 070 / 075 / 077 143 400
  • Donacion i mjeteve në valutë të huaj:

NAME OF THE ORGANIZATION: MACEDONIAN RED CROSS
BANK NAME: KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE
BANK ADDRESS: UL. ORCE NIKOLOV NO.3, 1000 SKOPJE, MACEDONIA
BANK ACCOUNT: 300000000000133 25730522-11
SWIFT CODE: KOBSMK2X
IBAN CODE: MK07300701000001228

< kthehu mbrapa