23 Qershor, 2021

Ndarja e mirënjohjeve në shenjë falënderimi

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut me rastin e 14 qershorit – Dita botërore e dhurimit të gjakut, u kyç në fushatën globale për promovimin e dhurimit të gjakut nën moton “Dhuro gjak dhe kontribuo që bota të lëvizë”.

Kryqi i Kuq i RMV-së bashkë me Institutin për mjekësinë e transfuzionit të RMV-së, sot iu ndanë mirënjohje Ministrisë së shëndetësisë, Ministrisë për punë të brendshme dhe Ministrisë së mbrojtjes së RMV-së në shenjë falënderimi për bashkëpunimin e deritanishëm në fushën e dhurimit të gjakut. Mirënjohje morën edhe ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, ministri për punë të brendshme Oliver Spasovski dhe ministrja për mbrojtje Radmilla Shekerinska për shembull personal, përkrahje, inkurajim dhe bashkëpunim.

Fjalim hyrës mbajti edhe Sekretari gjeneral i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut Sait Saiti ku theksoi se qasja në gjak të sigurt për të gjithë ata të cilët kanë nevojë, edhe më tutje mbetet imperativ më i lartë për vendet në botë, por edhe tek ne. Gjatë pandemisë me KOVID-19 edhe përskaj mobilizimit të kufizuar dhe sfidave tjera të cilat i solli ajo me vete, dhuruesit e gjakut vazhduan të ëdhurojnë gjak dhe plazmë për pacientët të cilët kanë nevojë për transfuzion. Kjo tentim i hatashëm gjatë pandemisë, e thekson rolin kyç të dhuruesve mirë të organizuar, të përkushtuar, vullnetarë dhe të papaguar në procesin e furnizimit me gjak në rrethana vijuese dhe të jashtëzakonshme.

Në vetë ngjarjen nëpërmjet platformës ZOOM drejtpërsëdrejti u paraqitën nga Qendra ditore për dhurimin e gjakut ku dhuruan gjak përfaqësuesit e ARM dhe nga Instituti për mjekësinë e transfuzionit ku dhuruan gjak përqaësuesit e MPB-së.

< kthehu mbrapa