27 Nëntor, 2019

Ndihmë humanitare për Shqipërin

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe programi për përgaditje dhe përgjigje gjatë katastrofave, përgaditen për transportim të ndihmave humanitare në Shqipëri, në komunikim të vazhdueshëm me Kryqin e Kuq Shqipëtar.
Ekipi i Kryqit të kuq i bashkangjitet ndihmave të Drejtorisë për mbrojtne she shpëtim të RMV, Ministrisë së punë e të brendshme dhe zjarrfikësit.

< kthehu mbrapa