24 Gusht, 2015

NDIHMË MJEKËSORE DHE HUMANITARE PËR EMIGRANTËT

Ekipet mobile te Kryqit te kuq te perkrahura nga UNHCR gjate uikendit kishin me teper se 800 intervenime nga ndihma e pare dhe distribuan 2800 pako me artikuj ushqimore dhe 10.000 shishe uje per pije.

32131233

< kthehu mbrapa