30 Tetor, 2013

OSTEOPOROZA DHE SI TE MBROHEMI NGA PASAOJAT

Во рамките на здравствено превентивните активности на Црвен крст Битола на 22-10 во 18.00 часот, во просториите на Организацијата се одржа едукативно предавање – трибина на тема „Остеопорозата и како да се заштитиме од последиците“. Предавач  на трибината беше д-р Марија Арсовска Налбанти –  специјалист по интерна медицина. Трибината беше од отворен тип и сите граѓани кои беа заинтересирани можеа да присуствуваат на истата и да се консултираат  со лекарот за своето здравје.

< kthehu mbrapa