27 Mars, 2024

Përkrahje mentoruese për diseminatorët e PVH

Më 25 mars u mbajt takimi i rregullt online i mentorëve të PVH në kuadër të programit PVH. Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi i informacionit për zbatimin e programit në terren, sfidat me të cilat përballen diseminatorët dhe marrja e udhëzimeve për periudhën në vijim.

Ndryshe, sistemi i mentorimit në program është themeluar disa vite më parë me qëllim të mbështetjes më të madhe për diseminatorët gjatë gjithë procesit.

< kthehu mbrapa