март 26, 2024

Менторска поддршка за ПХВ дисеминаторите

На 25 март се оддржа редовна онлине средба на ПХВ менторите во рамките на ПХВ програмата. Целта на средбата беше споделување на информации за имплементацијата на програмата на терен, предизвиците со кои се соочуваат дисеминаторите и добивање насоки за период кој следува.

Инаку, менторскиот систем во програмата е воспоставен пред неколку години со цел поголема поддршка на дисеминаторите низ целиот процес.

< врати се назад