16 Mars, 2020

Përkrahje për Dibrën

Ndihmë dhe përkrahje për Organizatën Komunale të Kryqit të Kuq Dibër, e cila drejtpërsëdrejti jep përkrahje për qytetarët e bëshkësisë së vet.

Janë porositur ndihma plotësuese për uniforma, maska për mbrojtje, dorëza, mjete për dezinfektim si dhe veshje për persona të rritur.

 

< kthehu mbrapa