1 Tetor, 2014

Pjesëmarje në Seminarin rajonal për dhurimin e gjakut, Shkodër – R. e Shqipërisë

[responsive]Untitled-2[/responsive]

Prej 26 – 29 shtator u mbajt Seminar rajonal për dhurimin e gjakut në Shkodër Republika e Shqipërisë nën moton “Së bashku për dhurim vullnetar të gjakut”. Pjesëmarës në këtë seminar ndërkombëtar ishin përfaqësuesit e Kryqit të Kuq të Shqipërisë, Italisë, Maqedonisë dhe Kosovës. Nëpërmjet prezantimeve u paraqitën aktivitetet në veprimtarinë e dhurimit të gjakut dhe të Klubeve 25. U mbajtën dy punëtori për të rinjtë me tema “Partneritet mes të rinjve për promovim të suksesshëm të dhurimit vullnetar të gjakut” dhe “Numri i rritur i dhuruesve të rinj të gjakut”. U këmbyen përvoja pozitive dhe u sollën konkluza për bashkëpunim të mëtutjeshëm të nivel rajonal për zhvillimin e dhurimit vullnetar të gjakut dhe klubi 25.

< kthehu mbrapa