22 Shtator, 2015

PJESËMARRJE NË NGJARJE GDi DITA E ZGJIDHJEVE 2015

Më 22.09.2015 në Qendrën edukative M6 u organizua ngjarja “GDi Dita e vendimeve 2015”. Kompania GDi në përvojën e vet 26 vjeçare paraqet Provajderin e specializuar evropian për zgjidhje aplikative, me fokus në proceset operative afariste dhe në sjelljen e vendimeve.

Në ftesë të tyre, në këtë ngjarje morën pjesë edhe sekretari gjeneral i Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë z. Sait Saiti me temë “Punë e suksesshme dhe përgjegjësi shoqërore”.

Sait Saiti theksoi se bashkëpunimi i Kryqit të kuq me sektorin korporativ prej viti në vit është në rritje që e thekson Kryqin e kuq si lider në shtet në nxitjen e përgjegjësisë shoqërore të kompanive për nevojën për të kontribuar në bashkësi. Si vërtetim për bashkëpunimin partneror të realizuar, disa kompanitë cilat realizuan projekte të përbashkëta me Kryqin e kuq fituan shpërblime nacionale për praksa më të mira me përgjegjësi shoqërore për ndërmarrjet në Maqedoni në kategorinë për kontribut në bashkësi. Vazhdojmë të hapërojmë së bashku në misionin tonë human për kategoritë e mjeruara të popullatës të cilëve iu shërbejmë.

Falënderim të madh drejtoi edhe në kompaninë GDi për bashkëpunimin dhe donacionin e dhënë në pajisje informatike dhe aplikacionin online të lokacioneve të Kryqit të kuq në Republikën e Maqedonisë.

gdi

< kthehu mbrapa