30 Janar, 2024

Pjesëmarrje në panairin për shërbime “Mënyrat deri tek shëndeti i mirë mendor”

Përfaqësuesit e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më 25 janar 2024, morën pjesë në panairin e shërbimit “Mënyrat deri tek shëndeti i mirë mendor” të organizuar nga Këshilli Kombëtar Rinor i Maqedonisë dhe Ministria për Punë dhe Politikë Sociale. Qëllimi i aktivitetit ishte të theksohet nevoja për kujdes të shëndetit mendor tek të rinjtë, qasja pozitive ndaj shëndetit të përgjithshëm dhe rëndësia e higjienës mendore.

Në panair u prezantuan aktivitetet e Qendrës për shëndet mendor dhe mbështetje psiko-sociale të Kryqit të Kuq të RMV-së, të cilat kontribuojnë në përmirësimin e shëndetit mendor dhe mirëqenies së popullatës. Gjithashtu, për pjesëmarrësit e panairit u mbajtën ushtrime praktike për mbështetje psiko-sociale, të cilat ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme.

< kthehu mbrapa