18 Nëntor, 2021

Pjesëmarrje në takimin e parë konsultativ të mandatit të ri të Komitetit Evropian të Koordinimit të Rinisë

Më 30 tetor 2021, Aleksandra Sandeva – anëtare e Trupit Koordinues të Rinisë së CCRSM dhe Filip Ivkovski – Koordinator i Rinisë së KKRMV-së morën pjesë në konsultimin e parë online për mandatin e ri të Komitetit Evropian për Koordinim Rinor (EYCC). Në konsultime, të rinjtë nga e gjithë Evropa diskutuan zhvillimet aktuale, trendet rinore dhe prioritetet e punës në fushën e rinisë në kuadër të Lëvizjes së Kryqit të Kuq.

< kthehu mbrapa