27 Mars, 2015

Preventivë nga tregtia me njerëz

DSCN1515615

Me përkrahjen e Qeverisë së RM-së, Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë filloi implementimin e projektit ”Preventivë nga tregtia me njerëz” i cili do të realizohet nëpërmjet Organizatës komunale të Kryqit të kuq Koçan, Vallandovë dhe Dellçevë. Në periudhën prej 20-23.03.2015 në hotelin Solferino, Strguë, u mbajt trajnimi i parë për 15 edukatorë moshatar nga ana e Prof. Verica S. Trajkova. Në periudhën prej 28-31.03.2015 do të mbahet trajnim plotësues për Forum Teatër për të cilin ekipet lokale do të bëjnë planin për mbajetjen e punëtorive në shkollat fillore dhe të mesme në periudhën prill – maj të vitit 2015.

< kthehu mbrapa