Едукативно информативни материјали

 • Трансформација 28
 • Црвен крст на Град Скопје
 • Брошура за волонтери и членови
 • Како да се заштитиме од земјотрес
 • Недела на солидарност 2018
 • Нека се слуша насекаде мил тон почитувај бон-тон
 • Заедно во борба за долг и здрав живот
 • Никотин 2017
 • Дроги 2017
 • Алкохолизам 2017
 • Преземи акција за подобра конкурентност на пазарот на труд
 • Недела на млади на ЦК на РМ
 • Информации за корисниците на програмата и засегнатите субјекти
 • Прва помош за посекотини и скршеници
 • Прва помош за изгореници
 • Недела на солидарност
 • Недела на солидарност
 • Недела на солидарност
 • 70 години чекориме заедно
 • Стоп за рамнодушноста – да ја сочуваме хуманоста
 • Насекаде за секого
 • Иницијативи за партнерска соработка 2015
 • Каталог на проекти 2016
 • Светски ден на волонтерството
 • Трговија со луѓе