25 Mars, 2024

Punëtori online për përgatitjen e edukatorëve eko

Më 23 mars 2024, u mbajt punëtoria shtesë online për edukatorët e bashkëmoshatarëve nga Klubet e të rinjve të organizatave komunale dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit për përgatitjen e eko edukimit. Eko-edukimet janë pjesë e segmenteve të programit të të rinjve “Vullnetarizmi i Gjelbër” dhe do të zbatohen në shkollat ​​fillore me qëllim ndërgjegjësimin për një mjedis më të pastër dhe përvetësimin e shprehive nga mosha më e re për të njëjtën. 30 vullnetarë morën pjesë në punëtorinë shtesë online.

< kthehu mbrapa