март 25, 2024

Онлајн работилница за подготовка на еко едукатори

На ден 23.03.2024 се реализираше дополнителна онлајн работилница наменета за врснички едукатори од Клубовите на млади на општинските организации и Црвен крст на град Скопје за подготовка на еко едукации. Еко едукациите се дел од сегментите на младинската програма „Зелен волонтеризам“ и истите ќе се реализираат во основните училишта се со цел за подигнување на свеста за почиста животна средина и стекнување на навики од најмала возраст за истата. На дополнителната онлајн работилницата учествуваа 30 волонтери.

< врати се назад