22 Dhjetor, 2020

Punëtori për ndryshime klimatike

Përfaqësuesit e Programit të KKRMV për Gatishmërinë dhe Reagimin ndaj Katastrofave më 18.12.2020 morën pjesë në punëtorinë e parë online për të vlerësuar nevojat në lidhje me ndryshimin e klimës: “Identifikimi i informacionit bazë dhe nevojave të trajnimit dhe ndërtimi i kapaciteteve në fushën e ndryshimit të klimës dhe Fondi i Klimës së Gjelbër në Republikën e Maqedonisë së Veriut ”, organizuar në bashkëpunim me Organizatën e Ushqimit dhe Bujqësisë të Kombeve të Bashkuara (FAO).

Kjo ngjarje virtuale u mbajt në kuadër të projektit të dytë të Republikës së Maqedonisë Veriore nga Programi për gatishmëri dhe mbështetje përgatitore të “Forcimi i kapaciteteve kombëtare për zbutjen dhe adaptimin ndaj ndryshimeve klimatike dhe finalizimi i Programit të Punës për Fondin e Gjelbër të Klimës të Republikës së Maqedonisë së Veriut” i cili zbatohet nga FAO nën udhëheqjen e Kabinetit të Zëvendës Kryeministrit të Republikës së Maqedonisë Veriore i ngarkuar me çështjet ekonomike.

Qëllimi kryesor i ngjarjes ishte të sigurohen informacione fillestare në lidhje me procesin e vlerësimit të nevojave për ndryshimin e klimës dhe të siguronte informacionin bazë që do të shërbejë si një pikë referimi për zhvillimin e një programi trajnimi për palët kryesore të interesit brenda projektit të dytë përgatitor nga Fondi i Klimës së Gjelbër “.

< kthehu mbrapa