декември 21, 2020

Работилница за климатски промени

„Претставници на Програмот за подготвеност и одговор при катастрофи на ЦКРСМ на ден 18.12.2020 учествуваа на прва онлајн работилница за проценa на потребите поврзани со климатските промени: „Идентификување на основните информации и потреби за обука и градење на капацитетите од областа на климатските промени и Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија“, организиран во соработка со Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите Нации (ФАО).

Овој виртуелен настан се одржа во рамките на вториот проект на Република Северна Македонија од Програмата за подготвеност и подготвителна поддршка на ЗКФ „Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија“ кој го спроведува ФАО под раководство на Кабинетот на Заменикот на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања.

Главната цел на настанот беше да се обезбедат првични информации во врска со процесот на процена на потребите од областа на климатските промени и да се обезбедат основни информации што ќе служат како референтна точка за развој на програма за обука за клучните чинители во рамки на вториот подготвителен проект од Зелениот климатски фонд.“

< врати се назад