7 Dhjetor, 2021

TRAJNIM PËR PËRGATITJEN E PROEKTEVE PËR FONDIN PËR ZHVILLIM DHE PROJEKTE

Në periudhën 3-5.12.2021 në h. Solferino në Strugë u mbajt trajnimi për përgatitjen e projekteve për “Fondin për Zhvillim dhe projekte”. Trajnimi ishte i dedikuar për përfaqësuesit e 10 organizatave të Kryqit të Kuq Komunal të cilët deri më tani kanë shprehur interesim për përmirësime të mëtejshme ose kanë dorëzuar aplikacione për projekte për thirrje për mbështetje në kuadër të Fondit Zhvillimor.

Gjatë trajnimit u prezantuan kriteret dhe kushtet për aplikim të përcaktuara në Rregulloren e Punës së Fondit Zhvillimor dhe projektet e KKRMV-së, u zhvilluan formatet për përgatitjen e projekt propozimit dhe buxhetin e projektit për projektin, si dhe shembuj dhe përvoja pozitive nga projektet e përkrahura nga Fondi në vitet e kaluara.

Nëpërmjet aplikimit të metodave interaktive u zhvilluan temat që kanë të bëjnë me zhvillimin e organizatave komunale në fushën e mbështetjes së iniciativave për rritjen e anëtarësimit, numrin e vullnetarëve apo ruajtjen e stabilitetit financiar.

Pjesëmarrësit u njohën gjithashtu me qasjen e Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe për “Procesin e Planifikimit të Projektit” si dhe me doracakët e përkthyer për përgatitjen e projekteve.

< kthehu mbrapa