4 Qershor, 2021

Punëtori për përkrahje të parë psikologjike

Në periudhën 19-23 maj 2021, Kryqi i Kuq Kroat organizoi një punëtori për mbështetjen e parë psikologjike gjatë një pandemie. Në punëtori marrin pjesë koordinatori për ndihmë psikosociale dhe përfaqësues të tjerë të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Qëllimi i seminarit është transferimi i njohurive për ofrimin e mbështetjes më të përshtatshme psikologjike në pandeminë KOVID-19 si dhe trajtimi i pasojave të saj, njohuri të adaptuara nga praktika nga situata të tjera humanitare dhe përvojat e fituara nga tërmeti në Kroaci.

< kthehu mbrapa