13 Maj, 2024

Punëtori për vetëvlerësim të situatave me vullnetarizëm në Kryqin e Kuq të RMV

Më 9 maj 2024, në ambientet e Nega – Qendrës së Kryqit të Kuq në qytetin e Shkupit u mbajt punëtori për vullnetarizëm në Kryqin e Kuq të RSM. Gjatë seminarit, një grup prej 15 personash të përzgjedhur nga radhët e Bordit Drejtues të Kryqit të Kuq të RMV-së, sekretarëve dhe bashkëpunëtorëve ekspertë nga OKKK/KKQSH dhe bashkëpunëtorëve ekspertë nga Zyra Qendrore e KKRMV-së implementuan mjetin për vetë-vlerësimin e Shoqatës kombëtare në fushën e rregullimit dhe praktikës në organizimin e punës së vullnetarëve në organizatë, e cila përgatitet nga Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Duke analizuar 13 standarde në punën me vullnetarët, u identifikuan sfidat dhe prioritetet zhvillimore, të cilat do të shndërrohen në një plan veprimi dhe do të jenë në përputhje me kuadrin zhvillimor Transformimi 28.

< kthehu mbrapa