21 Qershor, 2019

Punëtoria për implementimin e NICS

Përfaqësues të Programit për gatishmëri dhe veprim në katastrofa të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë, nga 19 deri më 20.06.2019 në Strugë, marrin pjesë në punëtorinë e grupit bartës për implementimin e NICS (Next Generatıon Incıdent Command System), së bashku me të gjithë faktorët e sistemit të menaxhimit të krizave, organizuar nga ana e Qendrës së Menaxhimit të krizave. Qëllimi kryesor i punëtorisë është përgatitja për të marrë pjesë në ushtrimin ndërkombëtar në Mal të Zi, në të cilin Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë do të merr pjesë me ekipet dhe liderët e ekipeve të veta.

< kthehu mbrapa