јуни 21, 2019

Работилница за имплементација на NICS

Претставници на Програмата за подготвеност и дејствување при катастрофи на Црвен крст на Република Македонија од 19 до 20.06.2019 година во Струга, учествуваат на работилница на носечката група за имплементација на NICS ( Next Generatıon Incıdent Command System ), заедно со сите чинители во системот за управување со кризи, организирана од страна на Центарот за управување со кризи
Главна цел на работилницата е подготовка за учество на меѓународна вежба во Црна Гора на која Црвен крст на Република Македонија ќе учествуваа со свои тимови и тим лидери.

 

< врати се назад