30 Maj, 2023

Punëtoria përgatitore PVH

Nga data 26 deri më 28 maj u mbajt punëtoria përgatitore e PVH në qendrën Solferino, Strugë. 19 instruktorë, vullnetarë me përvojë dhe afatgjatë morën pjesë në punëtorinë përgatitore të PVH. Objektivat e punëtorisë ishin rishikimi dhe vlerësimi i 151 projekteve të vogla PVH të realizuara nga 1050 të rinj nga OKKK në periudhën mars-maj, vlerësimi i sistemit të mentorimit si dhe motivimi dhe respektimi i ekipit të PVH për punë dhe mbështetje të mëtejshme.

< kthehu mbrapa