мај 29, 2023

ПХВ подготвителна работилница

Од 26 до 28 мај во центарот Солферино, Струга се одржа ПХВ подготвителната работилница. 19 инструктори, искусни и долгогодишни волонтери присуствуваа на ПХВ подготвителна работилница. Целите на работилницата беа прегледување и евалуирање на 151 мал ПХВ проект изработен од страна на 1.050 младинци од ООЦК во период март-мај, евалуација на менторскиот систем како и мотивирање и уважување на ПХВ тимот за понатамошна работа и поддршка.

< врати се назад