27 Shtator, 2022

PVH punëtori përgatitore

Nga data 23 deri më 25 Shtator në qendrën Solferino Strugë u mbajt punëtoria përgatitore e PVH. 22 instruktorë, vullnetarë afatgjatë me eksperiencë ku pas dy vitesh punë online, patën mundësinë të shiheshin dhe të vazhdonin aty ku e kishin lënë para pandemisë. Qëllimi i punëtorisë ishte rishikimi dhe vlerësimi i 120 projekteve të vogla PVH të realizuara nga 800 të rinj nga OKKK, vlerësimi i punës së bërë në dy vitet e fundit, ndërtimi i një strategjie për programin PVH për vitin 2023 si dhe motivimi dhe respektimi i ekipit të PVH për punë dhe mbështetje të mëtejshme.

 

#kryq i kuq #pvh2022

< kthehu mbrapa