20 Prill, 2023

Qasje në shërbimet e kujdesit afatgjatë në Maqedoninë e Veriut

Më 19.04.2023 në hapësirat e Kryqit të Kuq të RMV u prezantua studimi i mendimit publik “Qasje në shërbimet e kujdesit afatgjatë në Maqedoninë e Veriut” në kuadër të projektit “Përforcimi i qëndrueshmërisë së personave të moshuar dhe personave me aftësi të kufizuara gjatë KOVID-19 dhe katastrofave të ardhshme”.

Në këtë manifestim morën pjesë Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq të RMV-së, d-r Sait Saiti, Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, znj. Jovanka Trençevska, Ministrja e Shëndetësisë, d-r Fatmir Mexhiti dhe të ftuar të tjerë nga Kryqi i Kuq i Serbisë, SeConS grupi për iniciativën zhvillimore dhe shoqata Humanost.

Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq të RMV-së, d-r Sait Saiti, theksoi se Kryqi i Kuq i RMV-së ka përvojë shumëvjeçare në ofrimin e shërbimeve sociale për ndihmë dhe përkujdesje ndaj të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara. Përvoja tregon se shumë të moshuar preferojnë të marrin asistencë dhe shërbime përkujdesjeje në shtëpi – sepse ndihen rehat, të qetë dhe të sigurt në shtëpinë e tyre. Gama e nevojave dhe kërkesave të të moshuarve është shumë më e madhe se sa lehtësirat e disponueshme për ofrimin e shërbimeve të tilla. Në këtë drejtim, Kryqi i Kuq i RMV, me qëllim të trajnimit të kujdestarëve dhe asistentëve të kualifikuar, të cilët do të ofrojnë shërbime sociale cilësore afatgjata, është një ofrues i verifikuar i trajnimeve për kujdestarët për ndihmë dhe kujdes ndaj të moshuarve (që nga viti 2017) si dhe provajder i trajnimit për asistentë personalë për personat me aftësi të kufizuara (duke filluar nga viti 2018). Për të ofruar shërbime më gjithëpërfshirëse sociale dhe shëndetësore për të moshuarit, Kryqi i Kuq është verifikuar gjithashtu për të kryer programe trajnimi për Kujdestar Paliativ për personat e pamundur dhe Asistent për kujdesin e personave me sëmundjen Alzheimer.

Në Maqedoninë e Veriut, sipas hulumtimit të kryer nga shembulli i përfshirë i personave të moshës 65 vjeç e lart, 25.6% kishin nevojë për kujdes afatgjatë për shkak të vështirësive të mëdha në funksionim, ndërsa tek personat me aftësi të kufizuara të moshës 18-64 vjeç, rreth 64%. janë persona që kanë nevojë për kujdes afatgjatë për shkak të vështirësive të mëdha në kryerjen e aktiviteteve të përditshme – këto janë disa nga rezultatet e hulumtimit.

Ky studim është përgatitur sipas të njëjtës metodologji dhe me mostra të ngjashme në Ballkanin Perëndimor dhe përfaqëson një nga përpjekjet e para të rëndësishme për të fituar njohuri mbi nevojat dhe qasjen në shërbimet e kujdesit afatgjatë, i cili, duke marrë parasysh plakjen e përshpejtuar demografike në rajon, do të jetë më i nevojshëm, nga një numër në rritje i njerëzve.

Projekti “Forcimi i qëndrueshmërisë së të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara gjatë COVID-19 dhe fatkeqësive të ardhshme” mbështetet nga Bashkimi Evropian, Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Kryqi i Kuq Austriak. Ky projekt koordinohet nga Kryqi i Kuq i Serbisë, ndërsa partnerë në Maqedoninë e Veriut janë Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Shoqata Humaniteti.

< kthehu mbrapa