8 Shkurt, 2016

RIKONSTRUIMI I DEPOSË NË MOMIN POTOK

Më 03.02.2016 në ora 11:00 u hodh themeili i deposë së Kryqit të Republikës së Maqedonisë në Momin Potok 2 nga ana e kryetarit z. Millço Trajkov dhe sekretarit gjeneral të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë z. Sait Saiti.

Qëllimi i këtij rikonstruimi është përforcimi dhe përparimi i kapaciteteve për përkrahje logjistike të shoqatës nacionale, si dhe kontribut kah bashkimi funksional, dizajni i unifikuar, dukja dhe njohja në vend, por edhe më gjërë.

Ndërmarrës të punës ndërtimore janë Dugojon Inzhenering Shkup dhe Ken-MS Shkup, objekti është planifikuar të punohet për tre muaj me sipërfaqe prej 400 metra katrorë, me përkrahjen e Kryqit të kuq të Gjermanisë, Federatës ndërkomëbtare të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe, UNHCR dhe Prokredit Banka SHA.

 

Untitled-12

< kthehu mbrapa