16 Maj, 2019

Sesion diseminimi me përfaqësues të ARM-së

Më 14.05.2019 në kazermën “Alekso Demnievski-Bauman” në Veles, u mbajt një sesion diseminimi për Lëvizjen e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe, aktivitetet e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë dhe rolin e Lëvizjes në promovimin e Së Drejtës Ndërkombëtare Humanitare. Në këtë sesion morën pjesë 25 përfaqësues të Armatës të cilët treguan interes dhe kënaqësi të veçantë nga bashkëpunimi me Kryqin e kuq.

< kthehu mbrapa