3 Nëntor, 2023

Shënimi i muajit të luftës kundër varësisë

Muaji Nëntor, sipas kalendarit të aktiviteteve tradicionale të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i kushtohet luftës kundër sëmundjeve të varësisë (droga, alkooli dhe cigare). Muaji i luftës kundër varësive këtë vit do të shënohet me moton “Informohu dhe merrni vendim!” Për këtë qëllim, organizatat komunal të Kryqit të Kuq dhe Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit do të organizojnë edukimin e bashkëmoshatarëve dedikuar popullatës te shkollave të mesme, si dhe panele diskutimesh për të rinjtë në të cilat do të ftohen ekspertë nga qendrat e punës sociale, objektet shëndetësore dhe/ose organizatat që merren me problemin e përmendur. Gjithashtu, në bashkëpunim me ambientet e hotelierisë, do të ndahen fletushka për të nxitur ndërgjegjësimin për ndikimin dhe pasojat e alkoolit tek mysafirët që do të gjenden në kafene/kafe dhe do të shpërndahen edhe në rrjetet sociale.

< kthehu mbrapa