10 Gusht, 2021

Shpërndarja e ndihmës humanitare në Dellçevë

U vizitua fshati Nov Istevnik, rajoni i Dellçevës ku zjarri tashmë është lokalizuar. Uji në shishe iu shpërnda popullsisë vendase, e cila aktualisht nuk ka qasje në ujë të pijshëm për shkak të një defekti në linjën e furnizimit me ujë.

21 pako me 1.5 litra ujë u shpërndanë nga Ekipi mobil i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut – Organizata Komunale Dellçevë.

< kthehu mbrapa