21 Janar, 2021

Shpërndarja e posterave për promovimin e higjienës dhe mbrojtjes nga KOVID19

Në periudhën nga dhjetori 2020 deri në janar 2021, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, përmes 32 organizatave të Kryqit të Kuq Komunal dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit, zhvilloi një fushatë të intensifikuar për promovimin e higjienës dhe mbrojtjes nga KOVID19 në përputhje me Planin e Veprimit të Qeverisë së RMV për t’u marrë me me situatën me KOVID19.

Vullnetarët dhe punonjësit e Organizatave Komunale dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit, në të gjithë vendin shpërndanë 1000 postera në gjuhën maqedonase dhe 570 postera në shqip për institucionet në nevojë si institucionet arsimore (kopshtet, shkollat ​​fillore, fakultetet, etj.) me theks në zonat rurale ose zonat me popullsi të prekshme dhe gjithashtu shtesë në institucione të tjera të tilla si institucionet mjekësore, operacionet, vendet publike, etj.

Përmes realizimit të kësaj fushate të forcuar, më shumë se 200,000 qytetarë u mbuluan direkt dhe indirekt në të gjithë vendin dhe mbi 460 institucione. Fushata kaloi në rendin më të mirë dhe me interes të madh nga institucionet dhe organizatat e tjera për aktivitete shtesë dhe kërkesa për një numër shtesë të posterëve për të promovuar higjienën dhe mbrojtjen nga KOVID19. Shpërndarja e posterave është brenda projektit – Aktivitetet e Kryqit të Kuq të RMV në përgjigje të KOVID19, mbështetur nga Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.

< kthehu mbrapa