јануари 20, 2021

Дистрибуција на постери за промоција на хигиена и заштита од КОВИД19

Во периодот од декември 2020 до јануари 2021, Црвениот крст на Република Северна Македонија, преку 32 Општински организации на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје, спроведе засилена кампања за промоција на хигиена и заштита од КОВИД19 согласно Акцискиот план на Владата на РСМ за справување со ситуацијата со КОВИД19.

Волонтерите и вработените лица во Општинските организации и Црвен крст на град Скопје, на територија на целата држава дистрибуираа 1000 постери на македонски јазик и 570 постери на албански јазик до ранливи институции како што се образовните институции (градинки, основни училишта, факултети итн) со акцент на рурални средини или области со ранливо население и воедно дополнително и во останати институции како што се медицински установи, ординации, јавни места итн.

Преку реализација на оваа зајакната кампања, директно и индиректно беа опфатени повеќе од 200 000 граѓани на територијата на целата држава и над 460 институции.

Кампањата помина во најдобар ред и голем интерес од страна на институциите и останатите организации за дополнителни активности и барање за дополнителна количина на постери за промоција на хигиена и заштита од КОВИД19.

Дистрибуцијата на постерите е во рамките на проектот – Активности на Црвен крст на РСМ за одговор на КОВИД19, поддржан од Меѓународна Федерација на Црвен крст и Црвена Полумесечина.

< врати се назад