25 Gusht, 2015

SIGURIMI I NDIHMËS PËR MIGRANTËT TË CILËT KALOJNË NËPËR MAQEDONI

Kryqi i kuq i RM-së në mënyrë aktive është i kyçur në sigurimin e ndihmës për migrantët të cilët kalojnë nëpër Maqedoni. Shtatë ekipe mobile të përbërë prej mjekëve, paramedikëve, logjistikë dhe vullnetarë 24 orë sigurojnë përkrahjen e migrantëve në kalimet kufitare në Gjevgjeli dhe Tabanoc.

Gjithashtu për çdo ditë sigurohet edhe ndihmë në mjete për higjienë, ushqim dhe ujë për pije. 15 vullnetarë të Kryqit të kuq nga ana e instruktorëve të UNHCR nga Gjeneva realizuan trajnim për ngritjen e kampit.

Përkrahje për migrantët siguruan edhe disa kompani nga vendi. Për migrantët për çdo ditë përgatiten esdhe sanduiçë me daoncion të prodhimeve nga kompanitë Vezë Sharri (1t Sallamë), Eko Sharr (500 kg kaçkaval) dhe përkrahje nga Pro Kredit Banka. Ujë për pije siguruan Birraria SHA Shkup.

Untitle1d

< kthehu mbrapa