29 Shtator, 2022

Sukseset e përbashkëta!

Programi PVH zbatohet në organizatat komunale të Kryqit të Kuq për 24 vjet. Programi rekruton të rinj nga mosha 13 deri në 17 vjeç. Përmes programit, pra sistemit që është ndërtuar, ata motivohen nga OKKK e tyre lokale, diseminatorët, mentorët dhe instruktorët PHV. Rezulton që të rinjtë të bëjnë ndryshime në jetën e tyre dhe të bëhen më të mirë, duke ndihmuar komunitetin duke ndihmuar njerëzit në rrezik social, duke rregulluar parqe, pyllëzime, duke promovuar kulturat, zakonet dhe traditat e komuniteteve të ndryshme etnike…e shumë gjëra të tjera. Të rinjë a aq vepra të mëdha!

Jemi të gjithë krenarë për rezultatet për vitin 2022!

< kthehu mbrapa