19 Qershor, 2019

Takim koordinues me sekretarët

Më 18 qershor 2019 në ambientet e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë u mbajt një takim koordinues me sekretarët e Organizatave komunale të Kryqit të kuq dhe Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit.

Sekretarët e Organizatave komunale të Kryqit të kuq dhe Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit u njohën me strukturimin organizativ, me rregulloret lidhur me miratimin e Ligjit për Emërimin dhe Plotësimin të Kryqit të kuq, konceptin e planifikimit, krijimin e sistemit të monitorimit dhe evalvimit, Fushatën e ndihmës së parë. Gjithashtu u diskutua për avancimin e zgjidhjeve softuerike për punën aktuale që synojnë përmirësimin e punës së Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë në periudhën e ardhshme.

< kthehu mbrapa