21 Shkurt, 2024

TAKIM ME UDHËHEQËSIT E KLUBEVE TË TË RINJËVE

Më 17.02.2024, u mbajt mbledhja e pare përkëtë vit me liderët e Klubeve të të rinjve nga të gjitha Organizatat Komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit në Mlladi Hub në Shkup. Në të njejtin u diskutua për aktivitetet e kryera në periudhën e kaluar, zbatimin e programeve aktuale, prezantimin e programeve të reja rinore dhe organizimin e zgjedhjeve të ardhshme për udhëheqje të Klubeve Rinore.

#ЦКмлади

< kthehu mbrapa