8 Nëntor, 2022

Takim pune me kryetarët e OKKK/KKQSH

Në periudhën 04-06.11.2022 në Qendrën “Solferino” në Strugë, u mbajt takim pune me kryetarët e organizatave të Kryqit të Kuq Komunal dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit.       Takimi ishte një mundësi, që kryetarët të takohen dhe të diskutojnë mbi punën në vazhdim dhe sfidat aktuale të organizatës.

            Në takim u paraqitën përparësitë strategjike të Kryqit të Kuq të RMV 2030, brendi dhe dukshmëria e organizatës, udhëheqja dhe qeverisja, përgjegjësitë në operacionet financiare dhe vendimmarrje, shërbimet sociale në shoqatën kombëtare, ngjarjet aktuale në punën e të rinjve dhe mjetet për vlerësim, monitorimi dhe vlerësimi i punës.

< kthehu mbrapa