2 Korrik, 2021

Takim pune me orientuesit e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Më 2 korrik 2021, në zyrën qendrore të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë Veriore, u mbajt një takim me orientuesit e Kryqit të Kuq të sapo trajnuar të RMV nga organizatat komunale të Kryqit të Kuq / KKQ të Shkupit. Në takimin e punës, u dhanë certifikata për trajnim të përfunduar, legjitimacione, bluza dhe doracakë për orientuesit. Orientuesit e rinj morën udhëzime shtesë për aktivitetet e ardhshme për implementimin e planeve aksionale.

Puna e orientuesve të shoqatës nacionale ka për qëllim të ndihmojë në zbatimin e planeve aksionale për zbatimin e aktiviteteve të organizatave komunale të Kryqit të Kuq / KKQ të Shkupit, kryesisht në drejtim të mobilizimit të vullnetarëve dhe anëtarëve të rinj në nivelin lokal në përputhje me programin e punës të secilës organizatë dhe nevojat e burimeve njerëzore për zbatimin e aktiviteteve të parashikuara në bashkësitë lokale.

< kthehu mbrapa