8 Maj, 2023

Takim pune me sekretarët e OKKK/KKQSH

Më 04.05.2022, u mbajt takim pune i Sekretarit të Përgjithshëm të Kryqit të Kuq të RMV-së me sekretarët e Organizatave Komunale të Kryqit të Kuq (OKKK) dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit (KKQSH).

Në takim u diskutuan sfidat dhe situatat aktuale në kuadër të Kryqit të Kuq të RMV-së. U trajtuan: procesi i kryerjes së vlerësimit të kapaciteteve organizative të organizatave të Kryqit të Kuq Komunal sipas modelit “BOKA” të FNKK-së, monitorimi dhe vlerësimi i OKKK/KKQSH, koncepti i ri i fondit zhvillimor dhe projektet për vitin 2024. , projekte për të rinjtë dhe zhvillim i strukturës rinore, hulumtim i opinionit publik për punën e Kryqit të Kuq të RMV, aktivitete në kuadër të fushatës së ndihmës së parë – Ndihma e parë shpëton jetën dhe tema të tjera.

< kthehu mbrapa