5 Qershor, 2019

Takimi i dytë i liderëve të rrjetit “Fqinjët ndihmojnë të parët”

Në periudhën 4-6.06.2019 në Sofje, R. e Bullgarisë, është duke u mbajtur mbledhja e dytë e liderëve të 12 shoqatave nacionale të rajonit anëtare të rrjetit “Fqinjët ndihmojnë të parët”. Gjatë takimit diskutohet standardizimi dhe themelimi formal i nismës së rënë dakord më parë për bashkëpunim dhe mbështetje të ndërsjellë në rast situatash emergjente dhe katastrofash, rrjeti i themeluar rajonal dhe koordinimi operativ i punës së rrjetit. Në mënyrë shtesë në këtë takim marrin pjesë përfaqësues edhe të 3 Shoqatave nacionale në rolin e vëzhguesve, si dhe përfaqësues të FNKK-së, KNKK-së dhe DPPI-së! Nga Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në konferencë marrin pjesë Kryetari Prof. Dr. Romel Velev, Sekretari i Përgjithshëm Dr. Sait Saiti, dhe Vlladimir Vukeliq dhe Ali Samet të Shërbimit Profesional të Zyrës Qendrore.

< kthehu mbrapa