јуни 5, 2019

Втор состанок на лидерите од мрежата “Соседите помагаат први”

Во периодот 4-6.06.2019 година во Софија, Р. Бугарија се одржува втората седница на лидерите од 12 национални друштва од регионот членки на мрежата ,, Соседите помагаат први,,. За време на состанокот се дискутира нормирање и формално засновање на претходно договорената иницијатива за соработка и меѓусебна поддршка во случај на итни состојби и катастрофи, заснованата регионална мрежа и оперативното координирање на работата на мрежата. Дополнително на состанокот присуствуваат претставници од уште 3 Национални друштва во улога на набљудувачи како и претставници од МФЦК, МКЦК и ДППИ! Од Црвен крст на Република Македонија на конференцијата присуствуваат Претседателот д-р Ромел Велев, Генералниот секретар д-р Саит Саити, и Владимир Вукелиќ и Али Самет од стручната служба на централната канцеларија.

< врати се назад