20 Tetor, 2022

Takimi i punës me palët e interesuara

Në kuadër të Projektit Rajonal “X-Stock – Forcimi i gatishmërisë ndërkufitare përmes menaxhimit të përbashkët të rezervave mallrash për situata emergjente në Europën Juglindore”, më datë 18.10.2022, u mbajt një takim pune në Qendrën e Përgatitjes dhe Reagimit ndaj Fatkeqësive të KKRMV-së – Momin potok me përfaqësues të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Qendra për Menaxhimin e Krizave, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Punës dhe Punës Sociale.

Projekti financohet nga Drejtoria e Përgjithshme për Mbrojtjen Civile Evropiane dhe Aktivitetet Humanitare të Komisionit Europian (DG ECHO), Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Kryqi i Kuq Austriak.

Përveç Kryqit të Kuq të RMV-së, në projekt janë të përfshir edhe shoqata kombëtare të Kryqit të Kuq,  Austria si udhëheqëse e projektit, Serbia, Kroacia, Bullgaria, Federata Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, si dhe përfaqësues të DMSH e RSM, Administrata e Menaxhimit të Emergjencave në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Malit të Zi.

Në takimin e punës pati një fjalë hyrëse Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq të RSM d-r Sait Saiti, i cili përshëndeti të pranishmit dhe shpalli qëllimin e takimit përriorganizimi dhe përdorimi i aplikacionit softuer që është në fazën e finalizimit, për menaxhimin rajonal të furnizimeve në rast fatkeqësie, përmes të cilit do të bëhet një rrjedhje e shpejtë e komunikimit dhe lehtësimi i bashkëpunimit ndërmjet shoqatave kombëtare të Crven Kratit dhe institucioneve shtetërore në situata emergjente. siguruar.

< kthehu mbrapa