26 Prill, 2018

Takimi koordinues me sekretarët

Më 24 prill të vitit 2018 në ambientet e Kryqit të kuq të Republikë së Maqedonisë u mbajt një takim koordinues me sekretarët e Organizatave komunale të Kryqit të kuq dhe Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit.

Puna u zhvillua në dy faza. Në fazën e parë sekretarët e Organizatave komunale të Kryqit të kuq dhe Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit diskutuan për zgjidhjet e reja të softuerit të cilët kanë për qëllim për të bërë më të suksesshme punën e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë në periudhën e ardhshme. Dhe në fazën e dytë diskutuan për Propozim-Rregulloren e metodologjisë për përcaktimin e vendeve të punës dhe llogaritjes së rrogave në Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë.

 

< kthehu mbrapa