1 Nëntor, 2019

Takimi koordinues

Më 30.10. 2019 нë ambientet e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut u mbajt një takim koordinues me sekretarët e Organizatave Komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit.

Sekretarët e Organizatave Komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit u njohën me pasurimin e kornizës normative dhe përgatitjen e akteve të reja të brendshme dhe rishikimin e atyre ekzistuese, konceptin e ri të planifikimit, metodologjinë e monitorimit dhe vlerësimit, fushatën e ndihmës së parë etj. Dhe gjithashtu diskutuan për aplikacionet moderne në operacionet aktuale që kanë për qëllim për të bërë më të suksesshme punën e Kryqit të Kuq në periudhën e ardhshme.

< kthehu mbrapa