7 Shkurt, 2015

Te nderuar

DSC_0053

 

Gjatë ditës se sotme Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë beri shpërndarjen humaitare te ndihmes :
• Manastir, 300 pako me produkte ushqimore, 300 pako me mjete higjienë , 50 palë çizme dhe 800 batanije.
• Prilep , 50 pako me produkte ushqimore, 50 pako me mjete higjienike , 50 palë çizme dhe 40 batanije.
• Shtip, 50 pako me produkte ushqimore, 50 pako me mjete higjienike , 50 palë çizme dhe 80 batanije.
• Kocan , 25 pako me produkte ushqimore, 50 pako me mjete higjienike , 50 palë çizme dhe 40 batanije.
• Strumicë, 25 pako me produkteve ushqimore, 50 pako me mjete higjienike , 50 palë çizme dhe 40 batanije.
Me daljen e lumit Zajas ne Kërçovë u rrezikuan rreth 70 familje ku janë evakuar ne pasditen e djeshme . Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë menjëherë bëri një vlerësim të nevojave të popullatës të prekur, duke dhënë ndihmë: 70 pako me produkte ushqimore, 70 pako me mjete higjienës, 150 batanije dhe ujë të pijshëm.
Zonen e përmbytur në Kërçovë e vizitoi edhe Sekretari gjeneral i Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë, z Sait Saiti.
Për shkak të daljes së kanait në lagjen Banjeshnica – Gostivar ku jane përmbytur rreth 30 familje nga Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë janë dorëzuar ndihma humanitare : 30 pako me produkte ushqimore, 30 pako me mjete higjienike dhe 60 batanije.
Nëpërmjet telefonave celularë nga T-mobile, One, VIP 070/075/077 143.400 me mbylljen e dates 07.02.2015 grumbulloi gjithsej 4.683.500 denarë, ndersa nga llogaria e Fondit të Solidaritetit grumbulloi gjithsej 741,987 denarë.

< kthehu mbrapa