23 Mars, 2015

Të nderuar

slika2

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë nëpërmjet Organizatës komunale të Kryqit të kuq Sh. Nikollë, ndërmori aksione për uljen e rreziqeve nga përhapja e sëmundjes Tularemia në Komunën Llozovë dhe atë me distribuimin e mjeteve higjienike dhe ujë për pije, dedikuar për popullatën e rrezikuar.

Organizata komunale e Kryqit të kuq Sh. Nikollë vlerësoi terenin, ndërsa nesër Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë do të shpërndajë ndihmë humanitare në komunën Llozovë në përbërje prej:

  • 5000 litra ujë të pijshëm;
  • 240 litra mjete për dezinfektim për duar;
  • 576 copa sapun për duar;
  • 108 copa sapun të lëngshëm për dezinfektim prej 0.5 litra;
  • 72 copa mjete për pastrimin e tualeteve prej 0.5 litra;
  • 96 copa shampon prej 1 litër;
  • 78 copa për larjen e enëve prej 1 litër.
< kthehu mbrapa