22 Tetor, 2021

Trajnim me temë “Përforcimi i kapaciteteve të shoqatës nacionale në programet për ndihmë të parë”

Në periudhën prej 17-21.10.2021 në Qendrën për personel dhe rekreacion “Solferino” në Strugë u mbajt punëtoria me temë “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë kombëtare në programet e ndihmës së parë”.

Qëllimi i kësaj punëtorie është përmirësimi i teknikave, metodologjia për përgatitje dhe realizim të kurseve / trajnimeve, përgatitje adekuate administrative dhe planifikim të të njejtave.

Punëtoria është e realizuar nga ana e një trajnuesi të licencuar nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në pajtueshmëri me udhëzimet e dhëna për realizimin e trajnimit për trajnuesve të Federatës ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.

< kthehu mbrapa