9 Maj, 2023

Trajnim në QMK për të zhvilluar aftësitë e komunikimit dhe përballimin e situatave stresuese të operatorëve E-112

Kryqi i Kuq, në bashkëpunim me Qendrën për Menaxhim me Kriza, realizoi trajnimin me temën “Aftësitë komunikuese dhe përballja me stresin”, në drejtim të parandalimit, kujdesit ndaj punonjësve, dhe sigurisht në rritjen e cilësisë së punës për të gjithë pranuesit e telefonatave për raste emergjente në Sektorin E – 112 në QMK

Trajnimin e vizitoi edhe drejtori Stojançe Angelov, i cili në fjalën e tij theksoi rëndësinë e cilësisë së trajnerëve sipas trajnimeve të realizuara deri më tani, theksoi se situatat stresuese dhe puna nën presion në Sektorin E-112 është diçka që për punonjësit është puna e përditshme, e cila në fillim të punës nuk shihet si e rëndë, sepse e tillë është natyra e punës, por me kalimin e kohës mund të ndikojë në shëndetin e punonjësve. Prandaj, përveç përmirësimit të komunikimit në marrjen e thirrjeve emergjente, në rast aksidentesh, trajnime të tilla janë në drejtim të parandalimit dhe kujdesit edhe për punonjësit e QMK-së. Praktikisht, me trajnimin specifik në bashkëpunim me Kryqin e Kuq, për komunikim në raste urgjente dhe përballje me stresin, investohet në kujdesin e personelit që është në komunikim të drejtpërdrejtë me qytetarët që thërrasin për emergjenca në E-112 në QMK.

Trajnimi që zbatohet në QMK, për identifikimin dhe përballimin e stresit, i planifikuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq, u mundëson punonjësve të marrin njohuri të zbatueshme në mjedisin e punës. Ligjëruesit nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut me sukses e realizuan trajnimin sipas standardeve ndërkombëtare dhe njohuritë ua bartën të punësuarve, pjesëmarrësve të trajnimit. Në veçanti, është trajnim për të kuptuar praktikisht situatat stresuese gjatë komunikimit me qytetarët që ndodhin gjatë emergjencave individuale, dhe gjatë aksidenteve dhe fatkeqësive të tjera të ndryshme, kur jeta e tyre dhe e njerëzve të tyre të dashur janë në rrezik. Këto trajnime janë gjithashtu aktivitete që nënkuptojnë ofrimin e teknikave moderne për përballimin e stresit që është i pashmangshëm i pranishëm gjatë pranimit të thirrjeve emergjente.

< kthehu mbrapa