7 Shkurt, 2023

Trajnim për deseminatorët e Promovimit të Vlerave Humanitare (PVH)

Cikli PVH për vitin 2023

 

Këtë fundjavë, më datat 4-5 shkurt, në Shkup është mbajtur  trajnimi për deseminatorët e PVH. Në total janë trajnuar 37 deseminatorë, të propozuar nga organizatat e tyre të Kryqit të Kuq Komunal. Gjatë kohës së trajnimit ishin të pranishëm edhe 9 mentorë të cilët do të mbështesin diseminuesit në procesin e realizimit të projekteve të vogla.

Në periudhën e ardhshme do të realizohen 111 trajnime, gjatë të cilave do te trajnohen 1110 të rinj për shpërndarjen, zhvillimin dhe dokumentimin e projekteve të vogla.

Paçi fat të gjithë!

Bashkangjitur është një video që tregon se si kaluam në stërvitje:

#pvh2023 #redcross #youth

< kthehu mbrapa